СТАТЬЯ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА «СОСТОЯНИЕ ТУРЦИИ» (ОБРАЗ АТАТЮРКА МУСТАФЫ КЕМАЛЯ И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ СТРАНЫ)

Ергекул Шаймардан Арыккаракызы

Аннотация


В статье дан краткий анализ творчества основоположника современной казахской литературы Сакена Сейфуллина. Рассмотрена более подробно одна из его статей, дана оценка личности Мустафы Кемаля Ататюрка.

Полный текст:

PDF

Литература


Сәкен Сейфуллин. Шығармалар. 6 томдық /Құрастырған және соңғы сөзін жазған Т.Кәкішев. – Алматы, Жазушы баспасы, 1974. – 454 бет.

Байжан А. Қазақ режиссерінің «Мағжан» фильмін Түркия жұрты көзіне жас алып тамашалады // «Қазақ үні» газеті


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2020 Ергекул Шаймардан Арыккаракызы